Onderhoud gebouwgebonden installaties Vitens

BAM FM Services heeft van Vitens na een zorgvuldige Europese aanbestedingsprocedure de opdracht gegund gekregen, om de komende 5 tot 8 jaar het asset management uit te voeren aan haar vastgoed. Deze opdracht betreft een prestatiecontract voor alle gebouwgebonden installaties aan woningen en kantoren, verspreidt door heel Nederland.

BAM FM Services voert het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud uit conform een dynamisch meerjarenonderhoudsplan. De vastgoedportefeuille dat BAM FM  Services in beheer heeft, bestaat uit een diversiteit van type gebouwen zoals, woningen, kantoren, watertorens, pompgebouwen, laboratoria maar ook bedrijfsgebouwen. Om met een eenduidig beleid al deze gebouwen op één manier te onderhouden maakt deze opdracht zo uitdagend.

Ons team van asset management experts zullen blijvend samen met Vitens het functioneren van het vastgoed analyseren en nader verbeteren, door onder meer het toepassen van slim onderhoud. De juiste activiteiten op het juiste moment uitvoeren, dat is de kern van onze dienstverlening. Daarbij houden wij de strategische visie en behoefte van Vitens met betrekking tot haar vastgoed nauwlettend in het oog. Door inzet van ons multidisciplinair team zijn wij in staat de kwaliteit van het vastgoed te bewaken met een 24/7 dienstverlening.

Projectdetails


Objecten
70 locaties


Startjaar contract
2018


Eindjaar contract
2023


Verlenging
2025


 

Delen

Meer afbeeldingen