Onderhoudscontract Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

BAM Gebouwservices verzorgt het planmatig bouwkundig en het installatietechnisch onderhoud op een drietal locaties op het terrein van het Academisch Medisch Centrum (AMC).  

Het AMC is een academisch medisch centrum en is naast een ziekenhuis ook een instelling waar onderwezen wordt. In het hoofdgebouw zijn meerdere collegezalen aanwezig. In de andere gebouwen op het terrein bevinden zich in de laboratoria ruimten waar studenten en artsen in opleiding hun practica kunnen uitvoeren.

In 2008 zijn we begonnen met uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van storingen voor het AMC. Dit gebeurde op regiebasis. Eind 2008 heeft het AMC het integrale gebouwgebonden onderhoud middels een aanbesteding voor 5 jaar op de markt gezet. BAM heeft deze aanbesteding gewonnen. In eerste instantie besloeg dit onderhoud alleen de psychiatrische kliniek (gebouw APC) en de nierdialyse (gebouw Q). Sinds dit jaar is het contract uitgebreid met gebouw S, waarin zich voornamelijk kantoren en laboratoria bevinden. En hebben we een aanbieding uitgebracht voor het vierde gebouw, de Rode Luifel.

De onderhoudswerkzaamheden in het contract bestaan voor het bouwkundige gedeelte uit het reinigen van de gevel, het schilderwerk aan de gevel, het onderhoud van het hang- en sluitwerk (binnen en buiten). Voor deze onderhoudswerkzaamheden is een meerjaren onderhoudsplan opgezet, dat jaarlijks geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast. Voor de installaties is een onderhoudsplanning opgesteld. Deze is gebaseerd op de aangegeven cycli van inspecties, reinigen en vervangen in de NEN norm. De onderhoudsplanning beslaat alle gebouwgebonden installaties, zoals bijvoorbeeld vreemde gassen, luchtbehandelingsinstallatie en de noodverlichting. 

Een onderdeel van het contract is ook het correctief onderhoud en de 24/7 servicedesk.