Onderzoekscentrum PRA Health Sciences, Groningen

Nieuwbouw onderzoekscentrum PRA Health Sciences te Groningen. BAM Bouw en Techniek heeft op een complexe locatie met erfpacht en beperkt budget een hoogwaardig gebouw met diverse functies en vaste verbinding met het aanliggende ziekenhuis gerealiseerd. Vanuit een BIM model is met alle partijen intensief samengewerkt. Dit heeft geleid tot een soepele en vlotte ontwikkel- en bouwtijd.

Gebouw op complexe locatie

PRA Health Sciences (PRA) is een organisatie die onderzoek doet naar nieuwe geneesmiddelen. In het gebouw zijn klinieken (ca. 3.000 m², 90 bedden), laboratoria (ca. 1.650 m²), een GMP apotheek (ca. 350 m²) en kantoren (ca. 3.300 m²) gehuisvest. Aan de hand van een programma van eisen van PRA waarin naast bovenstaande aandacht gevraagd werd voor Tech, Different en Friendly had PRA als eis gesteld dat men een gebouw wilde gaan huren, minimaal 20 jaar. Aeris CAPITAL Real Estate uit Heidelberg, (Duitsland) is eigenaar van het onroerend goed. Deze partij is door BAM gevonden. Het gebouw is gerealiseerd op een erfpachtlocatie van Martiniziekenhuis. Het gebouwontwerp is gebaseerd op een drietal principes: Tech, Different en Friendly.

Eén van de belangrijkste uitdagingen was om alle functies in één gebouw op een beperkt aantal beschikbare vierkante meters te ontwerpen. Kantoren met vergaderfaciliteiten, slaap- en verblijfsruimten, badkamers, cleanrooms, klinische chemie labs, onderzoekslaboratoria, monitoringsruimten, magazijnen, bedrijfsrestaurant zijn in het gebouw gesitueerd. Uitdagend was om de verschillende functies met bijbehorende technische eisen zoals ventilatie, inrichting en temperatuur in één gebouw te positioneren. Tijdens het ontwerp is door BAM de volledige inrichting van PRA gecoördineerd en direct ingepast in het ontwerp.

Ontwerp

Het ontwerp van Grunstra Architecten omvat een technisch ontwerp met moderne strakke materialen, geheel anders dan het aanliggende ziekenhuis en vriendelijk van uitstraling met zachte aardse kleuren. Door middel van een luchtbrug is de intensive care van het Martiniziekenhuis direct bereikbaar. Het ontwerp bevat vier bouwlagen met een vijfde technische laag en is opgebouwd uit volledig vrij overspannende kanaalplaatvloeren en prefab betonwanden. Het gebouw is hierdoor flexibel indeelbaar. Dit maakt het relatief eenvoudig mogelijk om eventuele toekomstige veranderingen in gebruik van het gebouw flexibel op te kunnen pakken. De buitenzijde van het gebouw is grotendeels bekleed met metalen gevelbekleding.

Het gebouw is volledig geklimatiseerd door middel van vloerverwarming/koeling en luchtbehandeling. Daarnaast zijn diverse specialistische installaties aanwezig in de vorm van een zusteroproepsysteem, toegangscontrole, brandbeveiligingsinstallatie, inbraakbeveiliging, temperatuurbewakingssysteem, noodstroomvoorziening en voor de GMP apotheek een cleanrooms inclusief speciale installaties.

Proces en kwaliteit

Tijdens het proces van realisatie zijn een aantal zaken die kenmerkend zijn voor het bouwen van PRA. Deze worden hier verder omschreven en toegelicht.

Diverse laboratoria

Er zijn meerdere soorten laboratoria gerealiseerd. De standaard laboratoria zijn daarbij niet extra geconditioneerd. Wel zijn deze ruimtes voorzien van een zuurkast. Daarnaast zijn de clinische chemie laboratoria opgesteld met een productie teststraat. Ook is aanvullende klimatisering met recirculatiekoeling (airco) ingebouwd. De cleanroom is de ruimte met de meeste uitdaging gebleken. In deze ruimte worden medicijnen geproduceerd in kleine hoeveelheden. De ruimte is voorzien van eigen verwarming, koeling en luchtbehandeling en is direct aangesloten op de noodstroomaggregaat. Deze ruimte is ontwikkeld en gebouwd door BAM Interflow. Wij hebben de coördinatie hiervan verzorgd.

Flexibel

Er is in het gebouw rekening gehouden met een mogelijke aanpassing van het gebruik. De grote slaapzalen zijn eenvoudig om te zetten naar bijvoorbeeld kantoren. Techniekvoorbereiding is al aangelegd. Tegens zeer beperkte kosten uitvoerbaar.

Kwaliteitsbewaking

BAM heeft zelf een extern adviseur gecontracteerd om de kwaliteit die geleverd moest worden tijdens het ontwerp en uitvoeringsproces te controleren. Voordat het gebouw aangeboden is aan de opdrachtgever en PRA (huurder) is alles vooraf door ons gecontroleerd.

Planning

Het gebouw is 3 maanden eerder opgeleverd dan vooraf gepland was. Voordat het gebouw opgeleverd is heeft BAM gedurende ca. 1 maand alle installaties ingeregeld en getest met een vlekkeloze oplevering tot gevolg.

BIM

Bij het ontwerp en de realisatie is volledige gebruik gemaakt van BIM. Hierbij is tijdens het ontwerpproces het gebouw met haar installaties volledig integraal met de architect, constructeur en installateur in 3D Revit getekend. Hierbij is de benodigde ontwerpdata aan de objecten in het 3D model toegevoegd, waarmee op een eenduidige wijze informatie richting opdrachtgever, leveranciers en co-makers is gecommuniceerd. Daarnaast is de informatie uit het digitale 3D model gebruikt voor calculatie- en werkvoorbereidingsdoeleinden.

Door het toepassen van BIM is het mogelijk om alle informatie vanuit één centraal, digitaal gebouwmodel vast te leggen en te delen. Het delen van deze informatie vindt onder andere plaats door met elkaar in één model samen te werken, maar ook het houden van integrale BIM sessies. In dergelijke BIM sessies wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen op een groot scherm door het 3D model genavigeerd, waarbij knelpunten naar voren komen en ter plekke integraal worden opgelost.

Projectdetails


Opdrachtgever
PRA Health Sciences, Groningen


Investeerder
aeris CAPITALReal Estate, Heidelberg


Architect
Grunstra Architecten, Bolsward


Constructeur
abt Wassenaar, Haren


Ontwikkelperiode
Juli 2013 - februari 2015


Bouwperiode
Maart 2015 - mei 2016


Contractvorm
Design, Build, Finance & Maintain


Delen

Meer afbeeldingen