Ontwerp en realisatie Verflaboratorium Akzo Nobel, Sassenheim

Opdrachtgever Akzo Nobel wilde haar laboratoria centraliseren en wilde daarvoor een nieuw laboratorium aan een bestaand gebouw realiseren. Een gebouw van 3100 m2 dat aan een utigebreid Programma van Eisen moest voldoen en er bovendien heel snel moest staan. In een Fast Track engineeringstraject heeft BAM samen met Cofely en EconStruct een passend plan gemaakt waarbij de nieuwbouw kwa ontwerp past bij de naastliggende panden en de industriele omgeving. Het heeft een no-nonsense uitstraling gekregen met het duurzame karakter van traditionele bouw. Het is energiezuinig.  De constructie in de laboratoria is kolommenvrij.

De bouw startte in december 2012; oplevering staat gepland voor medio juni 2013

Duurzaamheid

Om duurzaamheid goed te verankeren in het ontwerp is er in een vroeg stadium al nagedacht over te nemen duurzame maatregelen. Doelstelling was om minimaal energielabel A te behalen. Bij het bepalen van welke maatregelen te nemen en welke niet is gebruik gemaakt van het door BAM ontwikkelde GreenUp Tool. Hiermee is he tmogelijk duurzame technieken inzichtelijk, concreet, meetbaar en haalbaar te maken. Het model communiceert over de bekende duurzaamheidsscores en tehcnische maatregelenpakketten en alle financiele aspecten, zoals investeringen, financiering en huisvestingskosten.