Ontwikkeling kantoorgebouw Centocor, Leiden

Centocor, dochteronderneming van Johnson & Johnson, had een definitief ontwerp laten verzorgen door haar Engelse huisarchitect naar haar 'USA-standards'. Op basis van dit ontwerp was een bouwvergunning verkregen. Het ontwerp sloot echter beperkt aan bij de wensen van de Nederlandse kantoorgebruiker en er bestond bij opdrachtgever twijfel over het beschikbare budget en bouwtijd.

Centocor wilde vooral de zekerheid dat deadlines werden gehaald en de limieten niet werden overschreden. Dat laatstste gold niet alleen voor de uitvoering maar ook voor het door de bouwer verder uitwerken van het Definitief Ontwerp.

Niet alleen op prijs...

Centocor besloot een onderhandse aanbesteding te houden, waarna de drie best scorende aanbieders hun plan van aanpak aan de Johnson & Johnson vertegenwoordigers konden presenteren en hun vertrouwen winnen. Naast bekende criteria als prijs en bouwtijd, bleken achteraf vooral doorslaggevend: projectaanpak, suggesties voor bezuiniging, budgetzekerheid, garanties inzake opleverdatum en last but not least: het betrekken van de opdrachtgever bij de planuitwerking.

Scoren met vertrouwen

Wij scoorden vooral met onze projectaanpak en met name met de beoogde werkwijze bij het maken van de tweelaagse parkeerkelder in de sterk watervoerende bodem, onze prijsplafondgarantie, onze aanvullende voorstellen voor kostenbesparingen en de gegarandeerde opleverdatum.

Zoals opdrachtgever later zei: "BAM was niet de goedkoopste doch wekte wel het meeste vertrouwen in de voor de klant essentiele zaken."

Belangrijk voor Centocor waren:

  • het in eigen huis door BAM kunnen uitwerken van het ontwerp, zowel op het gebied van bouwkunde, constructie als installaties
  • sterke focus op procesbeheersing en communicatie door gedegen voorbereiding, planmatige aanpak en frequent overleg met de klant
  • goed uitgewerkte voorstellen voor bouwmethode en kostenbesparingen
  • structuur voor frequent overleg en rapportage omtrent stand van zaken (vooral planning en budget).

Technische informatie

De bouwput had een damwand en voor de waterdichtheid van de bodem is injectie met waterglas toegepast. Daarbij wordt een mengsel van waterglas en harder gecontroleerd in de bodem geïnjecteerd, waardoor de zandkorrels als het ware aan elkaar gekit worden. Na volledige uitharding heeft het pakket een druk-sterkte van meer dan 3 kN/mm².

De druksterkte kan worden beïnvloed door de mengverhoudingen aan te passen. Met een stempelraam is de put verankerd en vacuüm bemalen. De paalfundering bestaat uit combischroefpalen (druk) en multischroefpalen (trek).

De beganegrond- en de verdiepings- en dakvloer bestaan uit breedplaat. De tweelaagse kelder is in het werk gestort. De boven-bouw is prefab met breedplaatvloeren; voorgespannen zonder aan-hechting. Op de dakvloer ligt een kunststof dakbedekking.

Het binnenspouwblad van de gevel is van prefab beton, terwijl het buitenspouwblad gemetseld is. De binnenwanden in de kelder zijn gemetseld (kalkzandsteen gelijmd). De beplating van de gevel is van aluminium. Voor de gevelisolatie is minerale wol gebruikt. De buiten kozijnen zijn van gemoffeld aluminium, en hebben isolatie-glas. Binnen bestaat de afwerking uit metalstud wanden (eventueel later een wijziging) en systeemplafonds. De vloeren zijn verhoogde computervloeren.