Penitentiaire Inrichting Bankenbosch in Veenhuizen

Het Rijksvastgoedbedrijf gunt BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord de revitalisering van penitentiaire inrichting Bankenbosch in Veenhuizen. In ruim een jaar tijd knapt BAM 15 gebouwen op zodat deze locatie tijdelijk in gebruik kan worden genomen door justitiabelen en medewerkers van de PI. Voorop staat de functionaliteit en technische kwaliteit van de te gebruiken panden. Uitgangspunt is de huidige bouwkundige staat van de paviljoens te handhaven en deze te upgraden naar een leefbare omgeving. De paviljoens doen straks dienst om de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen mogelijk te maken en een volwaardig dagprogramma aan te bieden. 

BAM is verantwoordelijk voor zowel de engineering als de realisatie van de bouw- en installatiewerkzaamheden van de gebouwen, waaronder cellencomplexen, diverse kantoren en een sportgebouw. Zo wordt onder andere de beveiliging van het hekwerk en de gebouwen opnieuw aangelegd, krijgen de gebouwen een warmte-terugwin-unit en worden er ruimtes bijgemaakt. Uiteindelijk zullen de gebouwen weer voldoen aan het bouwbesluit 2012. 

In de komende jaren worden twee locaties van PI Veenhuizen, Esserheem en Norgerhaven verbouwd en vernieuwd. De justitiabelen en medewerkers die hier gehuisvest zijn hebben daarom tijdelijk onderdak nodig en PI Bankenbosch is hier de aangewezen locatie voor. 

Duurzaamheid en circulariteit spelen een belangrijke rol bij dit project. BAM draagt hier op diverse manieren aan bij door bijvoorbeeld leveringen te bundelen waardoor minder verpakkingsmateriaal nodig is en de uitstoot van CO2 geminimaliseerd wordt door het efficiënt gebruik van transport. Ook wordt het hergebruik van gebouwonderdelen gestimuleerd evenals het beperken van emissies door samenwerkingen aan te gaan met lokale en regionale leveranciers. 

Projectdetails


Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf


Architect
BAM Bouw en Techniek


Constructeur / Adviseur
BAM Advies & Engineering


Bouwtijd
14 maanden


Bouwperiode
juni 2022 - juli 2023


 

 


 

Delen

Meer afbeeldingen