Poort Centraal

Rijnstraat 8 is het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), ontworpen door Jan Hoogstad. Omdat het gebouw niet langer voldeed aan de huidige eisen wat betreft duurzaamheid, beveiliging en Het Nieuwe Werken, was een grondige transformatie noodzakelijk. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft consortium MTC PoortCentraal b.v., Rijnstraat 8 in Den Haag getransformeerd naar een flexibel eigentijds rijkskantoor. BAM Bouw en Techniek - FM Services vormt samen met ISS en OMA (Office for Metropolitan Architecture), het consortium MTC PoortCentraal.

Het ontwerp van de huidige Rijnstraat 8 is van OMA. Dit architectenbureau ontwikkelde samen met Jan Hoogstad een integraal concept om de bestaande architectonische kwaliteiten nog verder te versterken. Zo ontstond er een moderne, comfortabele werkomgeving, met een nauwe relatie tot het stedelijke gebied, direct naast Station Den Haag Centraal. Het gebouw huisvest sinds kort meer dan 6.000 (grotendeels) rijksambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Dankzij een integraal DBFMO-contract, is PoortCentraal 25 jaar verantwoordelijk voor de exploitatiefase: beheer, onderhoud en facilitaire dienstverlening (waaronder schoonmaak, catering en nutsvoorzieningen) voor dit complex dat maar liefst 90.000m2 telt. En dat alles op excellent niveau.

Projectdetails


Objecten
Rijnstraat 8, Den Haag


Locatie(s)
90.000 m2 - 1 locatie


Startdatum contract
2016


Einddatum contract
2041


 

Delen

Meer afbeeldingen