Realisatie laboratoria en kantoren Synthon, Nijmegen

Synthon, leverancier van complexe generieke geneesmiddelen en daarnaast actief in biotechnologie, groeit snel. Het bedrijf had binnen een jaar extra laboratoria en kantoren nodig. Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is dit gelukt.

Op 8 juli 2010 ging de eerste heipaal de grond in en op 30 maart 2011 werden de laatste punten aan het gebouw afgewerkt. In een periode van één jaar is naast de uitvoering inclusief de complete inrichting ook het gehele ontwerp uitgewerkt en geëngineerd met alle betrokken partners.

Na samenstelling van het bouwteam (met onder andere BroekBakema als architect, ABT en BAM Advies & Engineering als constructeurs, Tebodin als installatieadviseur en BAM Techniek als E-&W-installateur) is, gezien de zeer beperkte beschikbare tijd, alles in het werk gesteld om dit bouwproject te realiseren. Zo is onder andere de ruwbouw in ploegendienst uitgevoerd en is daarnaast de gehele afbouw conform het “LEAN”-managementprincipe opgezet en uitgevoerd.