Renovatie en nieuwbouw PI Overmaze, Maastricht

Het project, in august 2006 uit aanbesteding verworven, is op 25 oktober 2006 van start gegaan en vanaf dat moment aan wijzigingen onderhavig geweest. In december 2006 werd besloten PI Overmaze om te bouwen  tot TBS kliniek. De aangenomen 196 te renoveren cellen dienden te worden gewijzigd in 128 TBS kamers. In korte tijd heeft BAM als bouwteam-partner samen met de RGD en haar adviseurs de functiewijziging doorgevoerd.

Gelijktijdig met de interne verbouwing heeft BAM de ingrijpende gevelrenovatie in opdracht gekregen. Tegen het einde van de realisatie van de TBS kamers kwam het besluit van Justitie om ook de algemene voorzieningen t.b.v. de patiënten grondig aan te pakken. Wederom in bouwteamverband heeft BAM in kort tijdsbestek het voorlopig ontwerp uitvoeringsgereed gemaakt. Het betrof hier  een herinrichting van de kantoren, de werkplaatsen, de medische afdeling en sportfaciliteiten. Van deze bouwdelen is ook het onderhoud aan de gevels uitgevoerd. Omdat de inrichting continue in gebruik is gebleven heeft BAM gezorgd voor tijdelijke huisvesting. Enkele maanden voor de geplande oplevering in maart 2010 is geconstateerd dat de veertig jaar oude betonconstructie niet voldeed aan de eisen van bouwbesluit nieuwbouw. Samen met BAM Betontechniek is de betonconstructie opgewaardeerd naar nieuwbouwniveau.

Na een periode van ruim 4 jaar heeft BAM Utiliteitsbouw regio Maastricht samen met BAM Techniek Roermond en BAM Betontechniek de totale renovatie en herbestemming van de PI Overmaze te Maastricht op 17 maart 2011 naar volle tevredenheid van de opdrachtgever (RGD) en gebruiker (DJI en Rooyse wissel) opgeleverd.

Fase I

Fase I bestaat uit de renovatie van bouwdeel K en de renovatie met aanbouw van bouwdeel G. Beide bouwdelen zijn patiëntenafdelingen TBS. Gedurende de bouw was een groot gedeelte van de gevangenis nog in gebruik, waardoor er verscherpte veiligheidseisen en aanvullende gedragsregels door de opdrachtgever werden opgelegd aan de bouwplaats medewerkers. Er is dus sprake van doorfunctioneren. De werkzaamheden bestonden uit het geheel strippen van twee afdelingen, inclusief alle installaties en het opnieuw inrichten van deze afdelingen. Tevens is er een extra cellenvleugel aangebouwd. Moeilijkheid van het werk betrof met name de coördinatie, alsmede de krappe planning en het omgaan met aanvullende veiligheid- en gedragsregels. Er was sprake van krap bouwterrein. Het was binnen de gevangenismuren en zelfs daar beperkt terrein in verband met de aanwezigheid van gedetineerden/patiënten.

Fase II en IIa

Fase II behelst de herinrichting van een cellentoren van 12 verdiepingen tot patiëntenkamers ten behoeve van een TBS-instelling. Om deze functiewijziging uit te kunnen voeren was het noodzakelijk de hoofddraagconstructie aan te passen. De bouw is tijdens de uitvoeringsfase om politieke redenen geconfronteerd met een bouwstop van 8 maanden. Gedurende de herinrichting van de toren waren de bouwdelen K en G vanuit fase I weer in gebruik.

Fase IIa betrof de renovatie van de gevel van de 12 verdiepingen hoge woontoren. Deze werkzaamheden hebben gedeeltelijk gelijktijdig en gedeeltelijk na oplevering van fase II plaats gevonden. De steiger, benodigd voor het realiseren van de werkzaamheden, werd gedeeltelijk aangezet in voor patiënten en gedetineerden toegankelijk gebied waardoor hier extra afscherm-voorzieningen zijn getroffen om opklimmen te voorkomen.

Fase III

Fase III behelst de tijdelijke huisvesting en omvat het plaatsen van een drietal tijdelijke gebouwen, opgebouwd uit units, voor de duur van 1,5 jaar. Er was wederom sprake van een krap bouwterrein. Het werk bevond zich binnen de muren van de gevangenis en er was geen plaats om vrachtwagens binnen op het terrein te krijgen. De units zijn door middel van een grote kraan over de muren van de gevangenis geheven. Het werken binnen P.I. Overmaze heeft veel raakvlakken met veiligheid met betrekking tot contact met gedetineerden en zorgdragen dat deze binnen het terrein blijven. Naast de opdrachtgever is de beheerder van het gebouw en het hoofd van beveiliging zeer nadrukkelijk in het proces betrokken.

Fase IV en IVa

Fase IV was de renovatie van de laagbouw. Dit is een aanvullende opdracht op de Renovatie PI Overmaze (fase I). Het gaat hier om de renovatie van de algemene voorzieningen t.b.v. TBS kliniek “De Rooyse Wissel". De panden worden geheel gestript tot op het skelet, waarna afbouw plaatsvindt.

Fase IVa betrof de renovatie van de gevel van de laagbouw. Deze werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd in voor patiënten en gedetineerden toegankelijk gebied. Hierdoor was er tijdens alle werkzaamheden continu begeleiding door bewaking.

Fase V

Fase V is uitgevoerd vanaf mei 2010 en betrof het herstel van de betonconstructie van de laagbouw. Tijdens een onderzoek naar de brandwerendheid van de oorspronkelijke betonconstructie werd na het verwijderen van de destijds gehandhaafde bekisting geconstateerd dat er geen betondekking aanwezig was op de onderwapening. BAM is na deze constatering gevraagd een aanbieding te maken voor het herstel van de betonconstructie. Omdat alle patiëntenkamers inmiddels weer in  gebruik waren en de PI hierdoor de algemene voorzieningen weer nodig had hebben we dit project in 5 deelopleveringen overgedragen aan de gebruiker.