Renovatie gebouw 'Milton Keynes' Open Universiteit te Heerlen

Voor de Open Universiteit te Heerlen hebben wij het gebouw ‘Milton Keynes’ gerenoveerd. De wens van de Open Universiteit was het gebouw grootschalig te renoveren om het aan de wensen en eisen van deze tijd aan te passen. Tevens is het gebouw daarbij ook energetisch verbeterd.

De Open Universiteit is een publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt bestuurd door het College van bestuur. De Open Universiteit is onderverdeeld in 6 faculteiten, 2 expertisecentra en diverse ondersteunende diensten. Al deze organisatieonderdelen zijn in 7 panden in Heerlen gehuisvest. Verder bevinden zich verspreid over Nederland 16 studiecentra van de Open Universiteit.

 

De verbouwing bestond uit het strippen van de huidige inrichting, waarna nieuwe metalstudwanden en glazen paneelwanden werden geplaatst. De wanden werden droog bekleed met gips in plaats van stukadoren. De toiletten, het tegelwerk en alle plafonds zijn vernieuwd. Tevens zijn er nieuwe vloerbedekkingen gelegd en is het gehele schilderwerk op de verdiepingen vernieuwd.

Alle verdiepingen zijn één voor één aangepakt; de renovatie is per verdieping, in een tijdsbestek van acht weken per verdieping, gefaseerd uitgevoerd. Steeds als er een etage klaar was, zijn de mensen daar naartoe verhuisd. De overige verdiepingen bleven tijdens de verbouwing in gebruik. Tijdens de werkzaamheden moest daar rekening mee gehouden worden, zowel in de logistiek als geluidstechnisch.

Om overlast tot een minimum te beperken en de doorgang van de Open Universiteit te waarborgen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

  • Werkzaamheden die veel overlast veroorzaakten zijn uitgevoerd buiten kantooruren. Zo is er gesloopt voor 09.00 uur en na 17.00 uur. Ditzelfde geldt voor onder andere boorwerkzaamheden en de metalstud- wanden. Het opruimen en afvoeren van puin kon vervolgens wel tijdens kantooruren plaatsvinden.
  • Goede informatieverstrekking aan de gebruikers, onder andere via de intranetorganisatie.
  • Ook hebben we een LEAN planning toegepast. Tijdens deze sessie was de opdrachtgever aanwezig en werd er al rekening gehouden met mogelijke overlast.
  • Door de toepassing van LEAN hebben we de planning zonder problemen kunnen behalen, maar hebben we ook problematiek met geluid en transport kunnen oplossen.

Tijdens de uitvoering is het plan/ontwerp van de 1e verdieping drastisch gewijzigd. Om geen tijd in de planning te verliezen en deze wijzigingen door te voeren hebben wij hier adequaat naar gehandeld. De hele verdieping is gesloopt, inclusief de niet dragende wanden. Door de toepassing van systeem-plafonds en systeemwanden is in deze ruimte een open kantoortuin opgebouwd.

Om de duurzaamheidsaspecten van het gebouw te verbeteren, zijn er ClimaRads geplaatst en is de buitenbeglazing vervangen door HR++ glas (met subsidie). ClimaRad is decentrale warmteterugwinning en werd ontwikkeld als antwoord op de steeds toenemende eisen op het gebied van energiebesparing, binnenmilieu en comfort. Het is een combinatie van intelligente gebalanceerde ventilatie met de comfortabele warmte van een fraaie designradiator. Daarnaast is er een nieuwe buitenzonwering aangebracht, welke werd aangesloten op het bestaand gebouwbeheersysteem (GBS). Er zijn Rockfon plafonds (geluidswerend en isolerend) en gipswanden (geluidswerend) toegepast. Bestaande kozijnen en deuren zijn waar mogelijk hergebruikt. Inpandig zijn er naast het aanbrengen van nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerkingen, nieuwe garnituren en nieuwe lichtwering, ook een deel van de installaties aangepakt.

De eerste verdieping is bij wijze van proef voor de OU ingericht voor het Nieuwe Werken (HNW). Dit is geadviseerd door ons in samenwerking met Bremen en uitgevoerd als aanvullende opdracht.