Renovatie, verbouwing en uitbreiding Xonar Expertise Centrum te Heerlen

XONAR Jeugd & Opvoedhulp biedt hulp bij opgroei- en opvoedingsproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in Limburg. Pleegzorg maakt daar nadrukkelijk deel van uit. Daarnaast biedt XONAR hulp aan vrouwen (met of zonder kinderen) die in moeilijkheden verkeren en/of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Verder biedt XONAR opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. BAM verzorgde voor het Expertise Centrum te Heerlen alle werkzaamheden als hoofdaannemer inclusief installaties.  

Het renovatieproject van Xonar bestond uit het verbouwen en uitbreiden van het bestaande hoofdgebouw. Tevens werd het therapiegebouw kleinschalig verbouwd en werd er een aansluiting gemaakt met twee paviljoens. Het hoofdgebouw werd aangepast voor het creëren van nieuwe slaapgelegenheid. In het nieuwe ontwerp zijn er stukken nieuwbouw aangebouwd en is de bestaande gevel opgewaardeerd door onder andere het plaatsen van nieuwe puien en het aanbrengen van nieuw schilderwerk. Het interieur is volledig gestript en voorzien van enkele constructieve aanpassingen. De indeling is compleet vernieuwd en bestaat uit kantoren, behandelruimtes (ergotherapie, fysiotherapie etc.), speellokalen en slaapkamers. Het gebouw wordt voor de dagbesteding en als permanente woonfunctie voor circa 12 kinderen benut.

Tijdens de verbouwing heeft de bedrijfsvoering van Xonar volledig door kunnen gaan. Om geen overlast te bezorgen dacht BAM goed met de klant mee door vooraf een strakke planning te maken op het gebruik en de verbouwing van de ruimtes.

Om de processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn er met betrokken partijen LEAN-sessies gehouden, waarbij alle relevante co-makers en leveranciers werden betrokken. Tijdens deze sessies zijn de projectgerelateerde risico’s besproken. Het project is uitgewerkt in BIM, waardoor alle partijen nog beter op elkaar afgestemd waren en de uitvoeringstijd ruim binnen de planning viel.