Renovatie winkelcentrum Walburg, Zwijndrecht

Winkelcentrum Walburg te Zwijndrecht onderging fasegewijs een ‘complete make-over’ waarbij zowel interieur, exterieur als buitenruimte aangepakt zijn. Het centrum is flexibel en toekomstbestendig voor de ontwikkelingen in retail. Eigentijds, herkenbaar en flexibel volgens het nieuwe credo van Walburg. 

BAM Bouw en Techniek - Regio Zuidwest renoveerde in opdracht van de Vereniging voor Onderhoud (VVO) winkelcentrum Walburg te Zwijndrecht.

Naast inpandige aanpassingen renoveerden wij de buitengevels en entrees van het winkelcentrum door het restylen van de buitengevels middels een nieuw kleurenschema, het aanpassen van een aantal bouwkundige onderdelen en het plaatselijk aanbrengen van nieuwe gevelmaterialen. De gemeente zorgt voor vernieuwing van de buitenruimte.

De vier entreepartijen zijn vernieuwd en het HEMA plein is verbouwd. Met een nieuw plafond, mooi gestucte wanden en door het uitgekiende lichtplan, heeft het plein een strakke en moderne uitstraling. Verder zijn alle kolommen tussen de winkels in de passages en op de pleinen gestuct. Om bezoekers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden en alle winkels gedurende de bouw bereikbaar te houden hebben we gewerkt met een speciale werksteiger over de gehele begane grond. 

Alle vier de ingangen hebben een moderne look gekregen doordat plafonds de hoogte in zijn gegaan en er op deze manier een hoge ingang met heel veel glas is gecreëerd. De verbouwing van de entreepartijen heeft gefaseerd plaatsgevonden.

BAM heeft alles in het werk gesteld om de overlast tot een minimum te beperken, zodat de klanten het winkelcentrum gewoon konden blijven bezoeken tijdens de verbouwing.

Delen

Meer afbeeldingen