Renovatie Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen

Op donderdag 12 april 2012 werd in Heerlen een belangrijk contract getekend. De grootschalige renovatie van Zuyderland MC (voorheen Atrium MC), een verbouwing die 47.000 vierkante meter beslaat, is toegewezen aan BAM Bouw en Techniek.

Tot januari 2016 zal ongeveer 80% van de oppervlakte van het ziekenhuis worden gerenoveerd, geheel aansluitend op de geplande nieuwbouw. Er zijn ca. 50 deelprojecten welke gefaseerd worden uitgevoerd. Dit betekent ook ca. 50 deelopleveringen.

Zuyderland MC heeft gekozen voor BAM omdat dit project veel meer kennis en ervaring vergt dan menig traditioneel bouwer in huis heeft. BAM heeft die meerwaarde. Onderdeel van BAM is Vitaal ZorgVast, een specialist in bouwprojecten in de zorg. We hebben Zuyderland MC in het verleden mogen adviseren en nu is besloten de samenwerking te hernieuwen. Zuyderland heeft een programma van eisen neergelegd en wij gaan daarmee verder. Dat houdt in dat we de plannen toetsen op haalbaarheid en optimale benutting van de ruimtes en vervolgens uitwerken en realiseren. Zo kan Zuyderland verder met zijn kerntaken en nemen wij onze partner de ‘zorg’ van de renovatie volledig uit handen.

De plannen van Zuyderland zijn getoetst door Vitaal ZorgVast en door Vitaal ZorgVast zijn verbeteringen en optimalisaties aangedragen. Zuyderland is verantwoordelijk voor de outputspecificaties (PvE). BAM is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking SO/VO/DO en realisatie van de projecten.