Restauratie (Rijksmonument) "De Watertoren" Den Bosch

De watertoren van ‘s-Hertogenbosch is gebouwd in 1885 door architect J. Kalff. De watertoren heeft een hoogte van 30,84 meter en twee waterreservoirs. De toren is een Rijksmonument en gevestigd aan het Hinthamereinde. De toren zal na restauratie dienst doen als kantoren. BAM heeft dit project uitgevoerd als hoofdaannemer inclusief installaties. Het project bestaat uit diverse fasen die in de loop van de tijd uitgevoerd zullen worden.

Fase I

In deze eerste fase is de buitenzijde van de watertoren compleet gerestaureerd. Hierbij is het voeg- en metselwerk en de natuursteen hersteld, daar waar er sprake was van technisch noodzaak.

Door de zeer beperkte ruimte rondom de watertoren is het gebouw voorzien van een vaste steiger rondom. Hierdoor werd zowel de veiligheid van onze medewerkers als die van de voorbijgangers gewaarborgd. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente over het gescheiden houden van deze verkeersstromen. Langs de watertoren loopt een fietspad dat tijdens de restauratie in gebruik bleef. Aan de Astraat zijn extra bouwkhekken voorzien om bouw en omgeving gescheiden te houden en de overlast te beperken.

Het bouwterrein was eveneens krap en er was nauwelijks ruimte om materialen op te slaan. Het meeste gebeurde dan ook in de toren.

Fase Ia

Tijdens fase Ia zijn de pironnen (torenbekroning) van de toren herplaatst. Het grootste deel van deze vier pironnen (iedere hoek één) is op maaiveld niveau opgebouwd, om vervolgens in zijn geheel naar boven getakeld te worden. Dit gebeurde via de buitenzijde met behulp van een kraan. De binnenzijde van de pinakels is hol. Dit was nodig om ze boven op de watertoren te kunnen verankeren, waarna ze ter plekke zijn dichtgemetseld.

De oorspronkelijke pinakels zoals deze in 1885 waren aangebracht zijn verloren geraakt. Met behulp van televisieprogramma Max Monumentaal konden ze naar origineel model worden herplaatst.

Fase II

In deze fase zijn er negen gevelopeningen in de bestaande toren gecreëerd. Deze zijn aangebracht, zodat de watertoren in de toekomst kan gaan fungeren als kantoren. Met de huidige situatie trad er te weinig daglicht binnen, waardoor de ruimtes onbruikbaar waren voor deze functie. J

Daarnaast is er een liftinstallatie ingebracht en is er een nieuw en veilig trappenhuis geplaatst. In de huidige situatie waren de bovenverdiepingen enkel bereikbaar via een houten ladder.

Vervolg

In de navolgende fasen zal iedere verdieping gereed gemaakt worden voor een kantoorfunctie. Dit zal gebeuren middels een inbouwpakket, dat per verdieping te installeren is. De opdrachtgever is momenteel druk bezig om de ruimtes te verhuren, waarna deze realisatie stapsgewijs van start kan gaan. In het souterrain, op de begane grond en eerste verdieping kan horeca komen, met als extra bonus een glazen panoramaruimte bovenop de toren.

Fotografie: Boei - Jan van Dalen