Restauratie walmuren Sittard incl. 10 jaar onderhoud

De walmuren en –opgangen in de stad Sittard hebben een rijksmonumentale status en behoren tot ons culturele erfgoed. Delen van de walmuren en -opgangen verkeerden in slechte staat en dienden gerestaureerd te worden om verder verval te voorkomen. Om het historische karakter te bewaren en de toegankelijkheid te waarborgen heeft BAM de muren op de stadswallen gerestaureerd. Ook de trappen, de muren en de hellingsbanen van de walopgangen kregen een opknapbeurt. De restauratie is in het belang voor de leefbaarheid, economie en het toerisme in Sittard.

De restauratiewerkzaamheden aan de walmuren (de Begijnenhofwal, Dominicanerwal, Sanderboutwal, Agnetenwal, Fort Sanderbout, Stadstuinen e.a.) zijn bedoeld om achterstalling onderhoud weg te werken, dus voor het uitvoeren van herstel- en preventieve werkzaamheden. Het meerjarige onderhoud over een periode van 10 jaar is bedoeld om de walmuren vervolgens in een goede staat van onderhoud te houden (tot en met het jaar 2024).

BAM heeft alle begroeiingen incl. wortels en restanten van begroeiingen in, op of tegen de muren geheel verwijderd. Loszittende stenen zijn weer aangeheeld, ontbrekende stenen zijn aangeleverd en aangemetseld conform bestaand. Ook de scheuren in de muren zijn vakkundig hersteld aan de diverse objecten. Ontbrekende en loszittende en/of verzande voegen zijn hersteld met voegmortel, afgestemd op de aanwezige metselmortel en hardheid van de stenen.

Omdat de werkzaamheden aan de walmuren gespreid door de stad door de stad liggen hebben we de afzonderlijke objecten in drie fasen verdeeld:

  • Fase 1 Object 3 t/m 12D
  • Fase 2 Object 13 t/m 18 en 23
  • Fase3 Object 19 t/m 22