Rijkswaterstaat

Met Rijkswaterstaat heeft BAM Bouw en Techniek - FM Services een integraal prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van diverse objecten verspreid over Noord Nederland. De objecten zijn onder te verdelen in kantoren, steunpunten en (zout)loodsen. Aan de gebouwen doen wij het bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud. Wij zijn voor het preventief, correctief en planmatig onderhoud verantwoordelijk, inclusief alle voorkomende vervangingen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het afhandelen van de storingen. Onze servicedesk is hiervoor 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar.

Wij werken samen met Rijkswaterstaat conform Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB) waarbij Rijkswaterstaat vooral stuurt op procesbeheersing. Met audits uitgevoerd op:

  • ons project specifieke ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem en de betrouwbaarheid van de gegevens die daaruit voortkomen
  • de werkprocessen
  • het product (de uitgevoerde werkzaamheden).

Deze audits worden uitgevoerd door een gecertificeerde instantie, opdrachtgever RWS en door BAM zelf. De bewijsvoering wordt vastgelegd in een met de opdrachtgever gedeelde ICT-applicatie.

Met maandelijkse voortgangsrapportage over de resultaten (KPI’s) tonen wij aan Rijkswaterstaat aan dat wij aan de contractvoorwaarde voldoen en hoe wij presteren. De KPI’s waar wij aan moeten voldoen zijn bepaald op onder andere een minimale conditiestaat en maximaal toegestane respons- en hersteltijden. Wanneer wij op verzoek van Rijkswaterstaat extra werkzaamheden uitvoeren doen wij dit ook via de SCB methode, zodat kwaliteit in uitvoering wordt geborgd conform de afspraken in het contract.

Projectdetails


Objecten
225 gebouwen


Locatie(s)
65 locaties in Noord Nederland


Startdatum contract
2018


Einddatum contract
2024


 

Delen

Meer afbeeldingen