Uitbreiding brede school De Violier, Leek

In 2020 heeft BAM Bouw en Techniek - Integrale Projecten Noord de nieuwbouw van het hoofdgebouw van brede school Oostindië gerealiseerd vanuit een D&B/UAV-GC contract. Na de realisatie van het hoofdgebouw heeft BAM in juli 2023 van de gemeente Westerkwartier de vervolgopdracht gekregen voor de uitbreiding het schoolgebouw (nu genaamd) De Violier met 4 extra lokalen en voorzieningen. Deze uitbreiding, over één stramien aan de westzijde van het gebouw, voeren we in bouwteam verband uit (UAV contract).

Tijdens de werkzaamheden blijft het gebouw in gebruik. Afstemming met de gebruikers vraagt daarom om extra aandacht om veiligheid te allen tijde te kunnen waarborgen en eventuele overlast tot een minimum te beperken. Om dit te bewerkstelligen houdt het uitvoeringsteam specifieke gebruiksoverleggen.

Gemeente Westerkwartier heeft BAM benaderd om de uitbreiding in bouwteamverband uit te werken. Omdat het hoofdgebouw ook door BAM gerealiseerd is, is besloten om met dezelfde partijen de bouwteamfase te doorlopen: BAM, Inbo en W2N. BAM heeft hierbij de coördinatie met de adviseurs afgestemd en samen met de opdrachtgever een aantal varianten uitgewerk. Daarna is door de opdrachtgever het optimale ontwerp voor de uitbreiding is gekozen.

BAM Bouw en Techniek realiseert de uitbreiding van de school inclusief de E- en W- installaties. De uitbreiding van de installaties wordt gerealiseerd vanuit de bestaande installatie. BAM heeft dit destijds ontworpen en gerealiseerd en is daarom goed op de hoogte van het ontwerp.

In de bouwteamfase is er in overleg met opdrachtgever in twee fasen gewerkt. De eerste fase (DO) is afgerond met de aanvraag van de omgevingsvergunning en hierna is het uitvoeringsontwerp (UO) opgesteld. De uitbreiding zal gerealiseerd worden met dezelfde ontwerpoplossingen als het bestaande gebouw. In het werk te storten balkfundatie op stalenbuispalen, draagsconstrutie van kalkzandsteenwanden en kanaalplaatvloeren welke voorzien worden van een gevlinderde druklaag. De gevels worden weer opgetrokken met metselwerk en kunststof kozijnen. Op het dak komt weer een kunststof dakbedekking.

Bij de benodigde sloop zal zoveel mogelijk materiaal worden hergebruikt in de uitbreiding. Voorbeelden hiervan zijn de kunststof kozijnen, stalen lateien en aluminium dakranden.

Zie persbericht Ondertekening aannemingsovereenkomst uitbreiding De Violier.

Projectdetails


Opdrachtgever
Gemeente Westerkwartier


Architect 
Inbo


Constructeur
W2N


Adviseur 
STRAKKS Ingenieurs tbv installaties


Realisatie periode
Juli 2023 - mei 2024


 

Delen

Meer afbeeldingen