Uitbreiding en verbouw Topsportcentrum Rotterdam

Het bestaande Topsportcentrum is in 2010 uitgebreid met: een tweede topsporthal, kantoren voor de twee Rotterdamse sportstichtingen Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport, commerciële praktijk- en testruimten voor sportfysiotherapie en een breedtesporthal, leslokalen en educatieve praktijkruimten voor de opleiding Sport en Bewegen van het Albeda College.

Het bestaande Topsportcentrum is bovendien verbouwd en voorzien van op het complex toegesneden horeca, congresfaciliteiten en verbeterde commerciële en personeelsvoorzieningen.