Verbouw en renovatie Fysiopraktijk Donders, Arnhem

Het project bestond uit de verbouw en renovatie van een monumentaal pand aan de Velperweg 8 in Arnhem. Dit pand, dat dateert uit 1910 en een gemeentelijk monument is, stond in Arnhem bekend als het ‘Voorzorg-gebouw’. Ziekenfondsverzekeringsmaatschappij De Voorzorg hield hier jarenlang kantoor. Nadat het in 2006 leeg kwam te staan werd het pand niet meer onderhouden en raakte het in verval. Totdat Fysiotherapiepraktijk Donders het gebouw eind 2012 kocht en besloot er haar hoofdpraktijk te vestigen. Om dit mogelijk te maken, moest er veel gebeuren. Zo hebben we de routing en ruimtescheidingen binnen het pand drastisch aangepast en de installaties vervangen. De monumentale villa is in oorspronkelijke glorie hersteld. De achterbouw en het interieur, dat uit latere tijd stamt, zijn volledig gerenoveerd. Sinds september 2013 werkt Fysio Donders vanuit dit prachtige gebouw.

BAM Gebouwservices Arnhem was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie (zowel bouwkundig als installatietechnisch) van het project. Verder hebben wij de opdrachtgever geadviseerd met betrekking tot de consequenties van gemaakte keuzes in relatie tot planning en budget. Ook zijn alle relevante vergunningen door ons verzorgd en hebben we het kleuradvies van het buitenschilderwerk van het monument met de monumentencommissie van gemeente Arnhem afgestemd. Daarnaast voerden we Integraal overleg met de binnenhuisarchitect over interieur en kleurstellingen en hebben we gezorgd voor de aanleg van grondwaterbronnen ten behoeve van afvoer hemelwater.

De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden verder uit:

  • het vervangen van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties;
  • het maken van een fitnessruimte met kleedkamers in het souterrain door middel van montage van een staalconstructie en sloop van dragende wanden;
  • het leveren en monteren van (binnen- en buiten-) deuren en kozijnen;
  • de herindeling van verschillende ruimtes;
  • het plaatsen van buiten isolatiegevels en trespa gevelbekleding;
  • de montage van systeemwanden en -plafonds;
  • het buitenschilderwerk;
  • het vervangen van dakbedekking en zinkendakkappen.