Verbouwing Rijksmonument BACO-gebouw tot hoofdkantoor Wonen Limburg, Roermond

Het oude BACO-gebouw aan de Willem II-Singel is een markant en beeldbepalend gebouw in de Roermondse binnenstad. Het Rijksmonument uit 1905, oorspronkelijk gebouwd als meelfabriek voor Arius van Andel, werd later “de "Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek”, sigarenfabriek en als laatste de huisvesting van Berden meubels. Het gebouw zal als hoofdkantoor voor woningcorporatie Wonen Limburg gaan dienen met ca. 170 werkplekken.

Wonen Limburg koos er bewust voor een historisch gebouw te behouden en deze duurzaam te verbouwen. De woningcorporatie heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om in het krimpende vastgoedland geen leegstand te bevorderen. De renovatie van het BACO gebouw zal in originele staat geschieden en het gebouw ten goede komen. Veel oude houtelementen zijn geschikt voor hergebruik en krijgen een nieuwe functie binnen het gebouw. Er is een glazen schil in het gebouw gemaakt (doos-in-doos) om het karakter van het gebouw te handhaven. Deze schil vormt een prettig werkklimaat en kost minder energie om het kantoor te verwarmen of koelen. Tegelijkertijd blijft de aanblik van de BACO fabriek behouden.

Het BACO-gebouw is met grote flexibiliteit uitgevoerd. Daar waar er aan de tekentafel nog ontworpen werd, was Schakel & Schrale bezig met de uitvoering. We hebben met veel gespecialiseerde mankrachten gewerkt en bewezen dat we deze flexibiliteit in huis hebben.