Verduurzamen Science Park I, Amsterdam

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest maakt 721 studentenwoningen in Amsterdam aardgasvrij. De woningen vormen samen studentencomplex Science Park I dat in eigendom is van studentenhuisvester DUWO en woningcorporatie Rochdale. De samenwerking met BAM kwam tot stand toen DUWO de specialisten van BAM Advies & Engineering benaderde met de vraag hoe de WKO van Science Park beter zou kunnen functioneren. Het verduurzamingsplan van BAM Advies & Engineering wordt nu uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest.

Science Park I

Science Park 1 dateert uit 2007. Het complex bestaat zes gekoppelde gebouwen met elk vijf verdiepingen. De gebouwen bevatten studentenwoningen, met eigen sanitaire- en keukenvoorzieningen, en een aantal gemeenschappelijke ruimtes waar studenten bij elkaar kunnen komen met eveneens een klein keukenblok. De plint van een van de gebouwen huisvest een kinderdagverblijf.

De huidige installatie voor vloerverwarming en warm tapwater bestaat uit centrale cv-ketels en buffervaten per gebouw. De technische ruimte voor Science Park I bevat daartoe drie gasketels.

WKO

Het naastgelegen studentencomplex Science Park II (uit 2013) is al aangesloten op een lokaal warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat een overschot heeft aan warmtecapaciteit. Voortaan kunnen ook de woningen van Science Park I hiermee voorzien worden van warmte. Daarmee kan het nabijgelegen onderzoeksinstituut en datacenter Nikhef tevens meer koude aan de WKO onttrekken voor koeling van apparatuur.

Verduurzamen in bewoonde staat

Science Park I is bewoond en daarom past BAM de installaties gefaseerd aan. BAM Advies en Engineering heeft een compleet plan ontwikkeld waarbij de bestaande (woning)installaties – zoals de vloerverwarming – gehandhaafd kunnen blijven. De werkzaamheden die BAM Bouw en Techniek uitvoert voor warm tapwater, vergen eveneens minimale handeling in de studentenwoningen zelf.

Projectleider Robert Tuithof licht dat toe:

‘In principe hoeven wij de woningen niet in. De meterkasten zitten allemaal op de gangen. Dus wij maken in de gangen een nieuw leidingsysteem naar de meterkast. En in de meterkast maken we een voorziening zodat wij makkelijk de oude installatie kunnen afsluiten en de nieuwe installatie weer kunnen aansluiten op de bestaande woninginstallatie.’

Eveneens om overlast voor bewoners tot een minimum te beperken, is BAM bij aanvang in november 2019 begonnen met het aanpassen van de aansluitingen voor warm tapwater. Pas in de zomermaanden volgen de aanpassingen voor de verwarming.

De nieuwe technische ruimte

De gasketels in de technische ruimte maken plaats voor een warmteverdeler (TSA). Vanaf gebouw Sciencepark II wordt circa 200 meter PE leiding aangelegd met een diameter van 200 mm om het TSA aan te sluiten op de bestaande WKO installatie. Door het TSA stroomt water vanuit de WKO om de warmte af te geven aan het water van twee warmtepompen à 500 kW. Deze warmtepompen in de technische ruimte zorgen voor de warmtetoevoer aan de vloerverwarming installaties van Science Park I.

Op de daken van Science Park I komen lucht/water warmtepompen te staan. Deze warmtepompen maken het warme tapwater voor het sanitair en de keukenblokken van het studentencomplex. Het verwarmde tapwater wordt in buffervaten van 2.000 liter per stuk opgeslagen. Deze buffervaten zijn opgesteld in fietsenstallingen op de vijfde verdieping. Al het nieuwe leidingwerk in gebouw wordt netjes weggewerkt in nieuwe bouwkundige koven, aluminium of uit getimmerd.

Het project wordt voor het stookseizoen van 2020 opgeleverd.

Projectdetails


Opdrachtgever
DUWO en Rochdale


Delen

Meer afbeeldingen