Vernieuwbouw en exploitatie Rijnstraat 8 Den Haag

Rijnstraat 8 wordt een flexibel rijkskantoor: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.  

Flexibel kantoor voor meerdere organisaties

Het Rijk heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en OMA. In dit pand waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Nieuw is dat het een flexibel rijkskantoor wordt: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.

Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de vernieuwing van een bestaand gebouw in. Het ontwerp voor de transformatie van het gebouw is gemaakt door OMA. OMA heeft een integraal concept ontwikkeld in samenwerking met de oorspronkelijke architect van het gebouw Jan Hoogstad. Het ontwerp versterkt de bestaande architectonische kwaliteiten,  transformeert het bestaande gebouw naar een moderne en comfortabele werkomgeving en opent het gebouw naar de publieke ruimte. De plint van het gebouw wordt transparant, publieke routes krijgen een nieuwe dimensie en het gebouw wordt opnieuw verbonden met de stad.

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten, Wessel de Jonge Architecten, YNNO, DGMR, ARUP, BAM Advies & Engineering en Valstar Simonis. Het vernieuwde Rijnstraat 8 zal een aangename omgeving bieden die aansluit bij de hedendaagse flexibele werkpatronen. Bovendien krijgt het gebouw een uitnodigend en open karakter, passend bij het imago van de Nederlandse overheid.

PPS concessie

De PPS concessie met een looptijd tot 2042, heeft een netto contante waarde van 267 miljoen euro. Het consortium, bestaande uit BAM PPP PGGM, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek en ISS Nederland, wordt financieel ondersteund door Rabobank International en Allianz Global Investors Europe. De joint venture tussen BAM PPP en PGGM verschaft het eigen vermogen.

Het integrale pps-contract loopt 25 jaar met een netto contante waarde van 267 miljoen euro. De realisatie van de vernieuwing van de Rijnstraat 8 vindt plaats in de periode van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting verhuizen begin 2017 de betrokken organisaties naar het vernieuwde pand.