Zorgappartementen Pollart, Roermond

In hartje stad, met uitzicht op Cuijpers' Munsterkerk, ligt het historische RCG - het Roomsch Catholijck Godshuis. Een groot deel van het zorgcentrum is al ruim 250 jaar oud. Het nieuwere gedeelte, de Pollart, wordt momenteel gerenoveerd. Tijdens deze grootschalige renovatie van het zorgcentrum blijven de deuren gewoon open.

RGC biedt zowel verpleging als verzorging aan haar bewoners. Voor ouderen die intensieve zorgbegeleiding en behandeling nodig hebben, zijn er PG-afdelingen voor psychogeriatrische zorg.

RCG verandert mee met de zorg in Nederland. Het nieuwe zorgstelsel is erop gericht om ouderen te helpen zelfredzaam te blijven en langer thuis te blijven wonen in plaats van op een verzorgingsafdeling van een zorgcentrum. Wie zelfstandig kan wonen, blijft zelfstandig - eventueel in een serviceappartement waar zorg en faciliteiten dichtbij zijn. Voor wie intensieve zorg nodig heeft, blijft het zorgcentrum bestaan. Dat betekent wel dat  zorgcentra anders en flexibel moeten worden ingericht met voor elke doelgroep de juiste oplossing. De verbouwing van RCG is daar een schoolvoorbeeld van.

Kenmerkende karakter blijft

BAM en Geelen Bouw trekken zo’n jaar uit voor de verbouwing. De afdeling Pollart wordt geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd. De buitenmuren van het gebouw blijven staan, wel wordt een deel van de bestaande constructie gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en renovatie. Het historische deel van RCG, het achttiende-eeuwse Prinsenhof, wordt niet verbouwd. Vanaf 2017 ontstaan er dan twee nieuwe bouwdelen: enerzijds een nieuwe zorgafdeling als onderdeel van het RCG, anderzijds een servicecomplex binnen de beschermende omgeving van het zorgcentrum.

De bewoners van deze appartementen kunnen naar wens gebruikmaken van alle faciliteiten, zorg en ondersteuning van het zorgcentrum. Zo kan het kenmerkende gastvrije karakter van RCG blijven bestaan. Ook blijft de verpleegafdeling - die tijdens de verbouwing ongehinderd open kan blijven - in gebruik voor bewoners met dementie of ernstige lichamelijke beperkingen.

Onze rol

BAM Bouw en Techniek is bij dit project verantwoordelijk voor het in bouwteam uitvoeren van  de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Opdrachtgever Proteion benaderde BAM Bouw en Techniek voor de renovatie van bouwdeel Pollart, onderdeel van Zorgcentrum RCG van Proteion. In de nieuwe situatie worden 72 appartementen gerealiseerd met een totale aanneemsom (installaties) van € 1,7 miljoen.

BAM heeft voor de installaties de voorkeur gekregen, omdat BAM al naar tevredenheid onderhoud uitvoert aan de installaties in verschillende gebouwen van Proteion.