Middenspanning (1.000 Volt en hoger)

Advies en Inspectie

Wij adviseren u over de aanschaf, vervanging of uitbreiding van uw middenspanningsinstallatie. Aan de hand van uw huidige situatie en toekomstperspectief schetsen wij diverse scenario’s. Deze rekenen we volledig voor u door. Ook het in kaart brengen van uw bedrijfszekerheid of advies over energie- of kostenbesparingen op uw installatie kunnen wij u uit handen nemen. En ook zorgen wij voor de koppeling van de energiemonitoring, beveiligingsconcepten of bedrijfsvoering aan uw bestaande automatiseringssystemen. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor alle mogelijke inspecties, controles en metingen. Volgens de geldende normen en regels uiteraard.

Ontwerp

Onze specialisten vertalen uw eisen en wensen voor processen en activiteiten naar een passende infrastructuur. Dat kan om nieuwbouw gaan, maar ook om revisie, uitbreiding of vervanging. En als uw budget of bedrijfsvoering een integrale aanpak niet toelaat, ontwikkelen we een gefaseerd realisatieplan voor u. Binnen BAM beschikken we over een breed spectrum aan aanvullende technische disciplines. U kunt dan denken aan duurzame energiesystemen en civiele technieken waarbij we ook voor de piping en fundatie zorgdragen. Of het combineren van uw installatie met een warmtekrachtkoppeling, windturbines of zonnepanelen. We stellen dan één team op dat vanaf de basis gezamenlijk optrekt om uw plannen te realiseren.

Realisatie

Wij verzorgen de installatie van de volledige bekabeling inclusief de aanleg van de gehele infrastructuur met middenspanningsverdelers en transformatorstations en complete besturing, beveiligingsconcepten en koppeling naar de diverse automatiseringssystemen. Ook kunnen we voor u een noodstroomvoorziening realiseren. Vanaf de engineering en voorbereiding tot de oplevering bewaakt de projectmanager het project. U heeft dus één vast aanspreekpunt. Het aansturen van alle betrokken partijen maakt hier deel van uit. Dat geldt ook voor het afstemmen met de netbeheerder en het doorlopen van de vergunningstrajecten. Tot slot verzorgen wij ook de inbedrijfname met alle veiligheidstesten.

Beheer en onderhoud

Na de ingebruikname behoeft uw middenspanningsinstallatie beheer en onderhoud. Wij kunnen de installatieverantwoordelijkheid voor de hoogspanning van u overnemen. Dat verzekert u van een zorgeloze bedrijfsvoering van de installatie en een 24-uurs storingsdienst, volledig NEN3840/3140 Stipel gecertificeerd. Tijdens het onderhoud nemen noodgeneratoren de energievoorziening tijdelijk over, zodat uw processen en uw werkzaamheden gewoon doorlopen. Onze hooggekwalificeerde medewerkers werken volgens de geldende normen. Ook beschikken zij over actuele kennis en uitgebreide ervaring om met de hoge risico's om te gaan.