BAM FM actueel

27 september 2018

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag is ondertekend. De drie bestuurders zetten hiermee hun handtekening onder deze ambitieuze afspraak.

 

2 juli 2018

Het Zaans Medisch Centrum is in 2017 in gebruik genomen. Diverse BAM-partijen hebben, vanuit een integrale benadering, een bijdrage geleverd aan het ontwerp en tijdens de realisatie. Na oplevering is BAM FM 25 jaar verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, schoonmaak en levering van energie in de exploitatiefase.

13 juni 2018

BAM FM is voor de komende 40 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van 39 NOM-huurwoningen van woningcorporatie GroenWest te Woerden. Dat betekent enerzijds het onderhouden van de zonnepanelen, de energiemodule – met o.a. warmtepomp en warmte-terug-wininstallatie – en de thermische schil. En anderzijds dat BAM FM garant staat voor de energieprestatie van deze woningen.

7 juni 2018
De Grote Zaal van Rijnstraat 8 waar het plenaire deel van de PPS Conventie 2018 plaatsvond

Op woensdag 30 mei 2018 heeft PPS Netwerk Nederland haar zesde PPS Conventie gehouden in Rijnstraat 8. Met meer dan 200 aanwezigen uit het publieke en private domein is de conventie volledig bezet. Het hoofdthema is hoe de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven concreet kunnen helpen om partijen rond grote opgaven beter samen te laten werken.

31 mei 2018

Utrecht, mei 2018 – Rijkswaterstaat (RWS) en BAM hebben een overeenkomst gesloten voor langjarig beheer en onderhoud van terreinen, vuurtorens en de verkeerscentrales in regio Noord. De zesjarige overeenkomst is een uitbreiding van een eerder contract voor districtskantoren, zoutloodsen, opslagruimten, dienstwoningen en steunpunten, dat in 2012 door BAM FM is verworven.

28 mei 2018

Vooraanstaande partijen in het facilitaire vakgebied hebben op 24 mei bij de Volksbank in Utrecht het platform Next Level Facility Management gelanceerd. Het platform heeft als doel om vooruitstrevende FM-organisaties en de wetenschap te verbinden om samen de ontwikkeling te maken naar een nieuwe vorm van samenwerking op facilitair gebied.

7 maart 2018
Christian Frisart

Publiek en privaat zijn twee verschillende werelden. Vaak zijn er behoorlijk verschillende belangen en doelstellingen, maar voor een succesvolle realisatie van allerhande maatschappelijke vraagstukken (o.a. Energie, Mobiliteit en Veiligheid) dient er hoe dan ook goed samengewerkt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een goede 'click' is belangrijk maar met name het begrijpen wat de samenwerkingspartner beweegt en welke belangen en processen er spelen binnen zijn/haar organisatie is essentieel.

In de wereld van nu, waarbij technologieën zich razendsnel ontwikkelen en de duurzaamheidsambities alsmaar groter worden is een goede samenwerking inmiddels geen ‘nice to have’ vaardigheid meer maar een ‘need to have’. Snelle flexibele oplossingen zijn vereist, waarbij we van een focus op product- naar een focus op relatie gaan. 

In een interview met Christian Frisart (BAM FM) geeft hij zijn visie op samenwerking in de publieke/private sector. Klik hier om verder te lezen.