BAM FM actueel

15 maart 2019

Eindhoven, 15 maart 2019. Eric van den Einden, directeur-bestuurder van Woonveste, Frans Fonteijn, directeur zuid bij BAM Wonen en Frank Jansen, Manager Commercie & Projecten van BAM FM hebben een overeenkomst getekend voor het onderhoud van 64 nul-op-de-meter(NOM)woningen die worden gerealiseerd in twee projecten in Vlijmen en Helvoirt. BAM Wonen levert deze twee projecten dit jaar op in opdracht van Woonveste. Na oplevering neemt BAM FM het onderhoud voor de NOM-woningen de komende 50 jaar voor haar rekening.

27 september 2018

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag is ondertekend. De drie bestuurders zetten hiermee hun handtekening onder deze ambitieuze afspraak.

 

2 juli 2018

Het Zaans Medisch Centrum is in 2017 in gebruik genomen. Diverse BAM-partijen hebben, vanuit een integrale benadering, een bijdrage geleverd aan het ontwerp en tijdens de realisatie. Na oplevering is BAM FM 25 jaar verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, schoonmaak en levering van energie in de exploitatiefase.

13 juni 2018

BAM FM is voor de komende 40 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van 39 NOM-huurwoningen van woningcorporatie GroenWest te Woerden. Dat betekent enerzijds het onderhouden van de zonnepanelen, de energiemodule – met o.a. warmtepomp en warmte-terug-wininstallatie – en de thermische schil. En anderzijds dat BAM FM garant staat voor de energieprestatie van deze woningen.

7 juni 2018
De Grote Zaal van Rijnstraat 8 waar het plenaire deel van de PPS Conventie 2018 plaatsvond

Op woensdag 30 mei 2018 heeft PPS Netwerk Nederland haar zesde PPS Conventie gehouden in Rijnstraat 8. Met meer dan 200 aanwezigen uit het publieke en private domein is de conventie volledig bezet. Het hoofdthema is hoe de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven concreet kunnen helpen om partijen rond grote opgaven beter samen te laten werken.

31 mei 2018

Utrecht, mei 2018 – Rijkswaterstaat (RWS) en BAM hebben een overeenkomst gesloten voor langjarig beheer en onderhoud van terreinen, vuurtorens en de verkeerscentrales in regio Noord. De zesjarige overeenkomst is een uitbreiding van een eerder contract voor districtskantoren, zoutloodsen, opslagruimten, dienstwoningen en steunpunten, dat in 2012 door BAM FM is verworven.

28 mei 2018

Vooraanstaande partijen in het facilitaire vakgebied hebben op 24 mei bij de Volksbank in Utrecht het platform Next Level Facility Management gelanceerd. Het platform heeft als doel om vooruitstrevende FM-organisaties en de wetenschap te verbinden om samen de ontwikkeling te maken naar een nieuwe vorm van samenwerking op facilitair gebied.

7 maart 2018
Christian Frisart

Publiek en privaat zijn twee verschillende werelden. Vaak zijn er behoorlijk verschillende belangen en doelstellingen, maar voor een succesvolle realisatie van allerhande maatschappelijke vraagstukken (o.a. Energie, Mobiliteit en Veiligheid) dient er hoe dan ook goed samengewerkt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een goede 'click' is belangrijk maar met name het begrijpen wat de samenwerkingspartner beweegt en welke belangen en processen er spelen binnen zijn/haar organisatie is essentieel.

In de wereld van nu, waarbij technologieën zich razendsnel ontwikkelen en de duurzaamheidsambities alsmaar groter worden is een goede samenwerking inmiddels geen ‘nice to have’ vaardigheid meer maar een ‘need to have’. Snelle flexibele oplossingen zijn vereist, waarbij we van een focus op product- naar een focus op relatie gaan. 

In een interview met Christian Frisart (BAM FM) geeft hij zijn visie op samenwerking in de publieke/private sector. Klik hier om verder te lezen.

10 november 2017

Koninklijke BAM Groep gaat samenwerken met DAQRI, het toonaangevende professionele bedrijf voor augmented reality (AR) -technologie en AR-pionier met het hoofdkantoor in Los Angeles.

11 oktober 2017

Tilburg, 11 oktober - Gemeente Tilburg en BAM FM sluiten een contract voor het integraal meerjarig beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille van de gemeente Tilburg. Door het sluiten van dit contract is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een langdurig partnership. Een partnership waarin de relatie beheer en onderhoud én het verduurzamen van het vastgoed integraal wordt vormgegeven met als doel een zo optimaal mogelijke gebouwexploitatie.

15 mei 2017

Per 15 mei 2017 wijzigen wij de naam ‘BAM Accommodatie Asset Management’ naar ‘BAM FM’. Een verandering waarachter een grote ambitie schuilt. 

22 februari 2017

Eind oktober vorig jaar heeft het BIM Center van BAM Advies en Engineering, onderdeel van BAM Bouw en Techniek, de eerste tests met de Microsoft HoloLens uitgevoerd op het project Trappenburch in Utrecht. Dit heeft geleid tot veel positieve reacties uit de eigen organisatie en ver daar buiten. Collega’s Nico en Dinus, die de eer hadden aan deze tests mee te werken, zijn inmiddels wereldberoemd in heel Nederland.

24 januari 2017

Eind oktober ondertekenden Hago Zorg en BAM FM een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar, met optie voor nog tweemaal vijf jaar. Met het officieel ondertekenen van deze overeenkomst bekrachtigen alle partijen de samenwerking die vanaf 16 september gestart is.

9 januari 2017

(Nieuwsbericht Rijksvastgoedbedrijf:) Den Haag, 6 januari 2017 - De verbouwing van het gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag tot flexibel rijkskantoor is afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het zogenaamde beschikbaarheidscertificaat afgegeven aan bouwconsortium Poort Centraal. De bouwers zijn klaar, nu is het tijd om het gebouw verder in te richten en bijvoorbeeld de ict-voorzieningen te installeren. De nieuwe gebruikers kunnen het gebouw in de zomer betrekken.

19 december 2016

Het Zaans Medisch Centrum heeft het BREEAM-NL Very Good certificaat (3 sterren) behaald met een percentage van 61,9%.
BREEAM is hét instrument om de totale duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen en BREAAM-NL is de Nederlandse variant voor het uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige BREEAM. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getoetst. Door de brede scope heeft BREEAM-NL zijn invloed op alle fases van een bouw en hebben alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun procedures en processen hierop ingericht en input geleverd om de beoogde score te behalen.

10 september 2015

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio is dé partner voor slechtziende en blinde mensen op het gebied van revalidatie, onderwijs, zorg en arbeid. Voor Koninklijke Visio onderhoudt en beheert BAM AAM de complete landelijke vastgoed portefeuille. Deze bestaat uit bijna 160 panden die qua aard, omvang, gebruik en installaties sterk van elkaar verschillen.

26 februari 2014

Lijn5, een instelling voor zorg en behandeling van kinderen en jongeren met gedragsproblemen of problemen in de sociale ontwikkeling, continueert haar onderhoudscontract met BAM Gebouwbeheer.

14 januari 2014

Eindhoven, 14 januari 2014 - Mayfield Asset en Property Management en BAM Gebouwbeheer hebben een intentieovereenkomst ondertekend om een partnership aan te gaan voor het bouwkundig beheer en onderhoud voor de vastgoedportefeuilles Rembrandt en Vermeer in Nederland. Mayfield verzorgt het asset- en propertymanagement voor beide portefeuilles. De omvang van de portefeuilles beslaat 520.000 m2.

13 december 2013

Koninklijke Visio – expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen – heeft BAM Gebouwbeheer opdracht verleend voor het beheer en onderhoud van 150 locaties verspreid over heel Nederland. Koninklijke Visio biedt vanuit deze locaties slechtziende en blinde mensen revalidatie, onderwijs, zorg en arbeid. Het contract tussen Koninklijke Visio met BAM Gebouwbeheer heeft een looptijd van vijf jaar. BAM werkt bij de uitvoering van het contract onder kwaliteitsborging.

5 november 2012

Bunnik / Gouda, 5 november 2012 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst heeft BAM Utiliteitsbouw en technisch dienstverlener Imtech opdracht verleend voor het onderhoud van circa vierhonderd objecten (districtskantoren, steunpunten, loodsen en zoutloodsen) op ongeveer 150 locaties, verspreid over Nederland. Het contract heeft een looptijd van vier jaar, optioneel uit te breiden met twee keer een jaar. Het betreft – met een totale contractwaarde voor BAM en Imtech van meer dan € 20 miljoen – een van de grootste contracten voor bouwkundig en technisch onderhoud en beheer in Nederland.