Het Expertisecentrum, de verdieping binnen BAM FM

We durven zondermeer te stellen dat binnen BAM FM een schat aan talent en expertise rondloopt. Om de wisselwerking tussen al onze disciplines te versterken, bestaande kennis te verdiepen en te ontsluiten, hebben wij het Expertisecentrum opgericht. Een centrum, met maar één doel voor ogen: Kennismanagement waar onze klanten beter van worden.

Het Expertisecentrum is voortgekomen uit de vraag aan al onze medewerkers: waarin en waarmee zouden wij jullie kunnen helpen. Hier zijn 6 speerpunten gekomen, waar we 6 experts aan hebben gekoppeld, waarna we onze doelstellingen duidelijk hebben vastgelegd.

Andere focus

In het Expertisecentrum delen we onze kennis. We nemen een van onze contracten en daar focussen we ons op. Alleen gaat die focus niet meer in een rechte lijn naar een min of meer voor de hand liggende oplossing. Elke discipline heeft immers zijn eigen inbreng. Wij hebben vastgesteld dat als je je focus niet meer op één oplossing richt, dit bij iedereen een ander denkproces in werking zet. Daar komen regelrechte innovaties uit voort, die aansluiting vinden op het commerciële deel. Dus geen innovatie om de innovatie, omdat de kernvraag altijd is: waar zijn we goed in en waar willen we goed in zijn? Maar ook, is het beter en is het haalbaar? Dit is fundamenteel anders werken door een andere benadering van ons vakgebied. En met een sterke teambuilding als bonus.

Niet naar binnen, maar naar buiten

Bij alles wat we bedenken is de belangrijkste vraag: Wat brengt het de klant? Belangrijk naast het leveren van kennis, is hoe de processen gaan. Veel specialismen in bedrijven zijn intern gericht, wij richten ons specialisme naar buiten. De klant vraagt meer en daar moeten wij antwoorden op hebben. Of, de vraag zelfs vóór zijn.

Het Expertisecentrum is de basis die BAM FM ondersteunt en veranderingen organiseert. Want, zaken veranderen. Technisch, commercieel, contractueel en op het gebied van duurzaamheid. Daar spelen wij met dit centrum creatief op in.

‘Wij kunnen vanuit de techniek met het Expertisecentrum een andere vertaling naar dienstverlening maken. En dat zal zich blijven ontwikkelen’