BIM - 'dream state'

BAM kiest voor BIM omdat we hiermee binnen een project betere samenwerking creëren, betere eindproducten opleveren, betere dienstverlening bieden. En dat resulteert in lagere kosten én een grotere klanttevredenheid.

Een op BIM gebaseerde bedrijfsvoering kenmerkt zich door:

Slim ontwikkelen Virtueel ontwerpen en testen Realiseren als gepland Beheren, onderhouden en exploiteren als gepland

klantfocus

multidisciplinair ontwerpen in een virtuele omgeving

leveren van gevalideerde kwaliteit, op tijd, binnen budget, in één keer goed

uitmuntende service en een goed onderhouden gebouw

kansen creëren

oplossingen zijn geverifieerd aan eisen

veilige werkomgeving, geen ongevallen

gebouwprestaties worden gemeten teneinde de prestatie te verbeteren, ook voor volgende projecten

risico’s beheersen

tijd- en kosten-consequenties van ontwerpbeslissingen zijn bekend

hoge beperking van afval

efficiënte afhandeling van calamiteiten

hergebruik van projectdata

de prestatie van het gebouw, de realisatie en de dienstverlening is bekend via simulaties

beperkte verstorende invloed op de omgeving

 

simuleer en voorspel prestaties

 

geen opleverpunten

 

hogere scoringskans

 

gedetailleerde as-built informatie bij oplevering

 
  • Alle product- en gebouw gebonden informatie is up-to-date, eenduidig en toepassingsgericht beschikbaar in de virtuele omgeving (BIM model)
  • Integrale projectaanpak in samenwerking met partners in de keten (BIM proces)