Engineeringfase

In de ontwerp- en engineeringfase werkt BAM nauw samen met haar partners. Met BIM waarborgen we de coördinatie van de verschillende ontwerpmodellen en daarmee tekeningen en data van het ontwerp, de uitvoering en productie.  En bereiken we efficiency door optimaal gebruik van data. BIM zorgt er ook voor dat we de processen kunnen visualiseren. Deze visualisatie gebruiken we weer om de klant en onze partners inzicht te geven in de verschillende onderdelen van het bouwproces. En dat vereenvoudigt de communicatie met elkaar. Kortom, BIM vormt voor ons dan ook de rode draad voor het managen, controleren en monitoren van de totale informatieketen.

Een aantal aansprekende voorbeelden:

  • ‘Aanlopers’ voorkomen we door goede samenwerking met alle bij het project betrokken partijen en door 3D-simulatie. En we hanteren zogenaamde ‘clash detectie technieken’. Hiermee controleren we alle aansluitingen van installaties, constructie en bouwdelen al vroeg in de ontwerp- en engineeringfase. Dit maakt een korte engineeringtijd mogelijk. Zoals gezegd, voeren we in deze fase ook al simulaties uit. Daarmee zijn we in staat om in een vroeg stadium bijvoorbeeld al een keuze te maken voor een bepaalde klimaatinstallatie. Die we vervolgens onder verschillende omstandigheden toetsen. Dit levert uiteindelijk een beter eindproduct op. 
  • Door planning en kosten te koppelen aan het ontwerpmodel, maken we de gevolgen van planwijzigingen snel inzichtelijk voor de klant waardoor deze weloverwogen keuzes kan maken.
  • Met BIM krijgt de klant een goed beeld van het eindresultaat. En visualiseren we voor de klant de mogelijke gevolgen van keuzes in de ontwerp- en engineeringfase. Dit komt een goede besluitvorming ten goede en geeft de klant vertrouwen.