Exploitatiefase

Ook tijdens de exploitatiefase zet BAM BIM in. Met behulp van BIM kunnen we de gegevens van ontwerp, engineering en realisatie één op één hergebruiken in deze fase. Dit biedt ons belangrijke informatie voor de uitvoering van correctief-, planmatig- en groot onderhoud. Want op basis van storingsmeldingen, en de aanwezige technische informatie zijn we in staat gericht onderhoud te plannen en uit te voeren. Al die informatie halen we uit BIM.

Daarnaast volgen we met BIM het energieverbruik van een gebouw. En kunnen we voorspellende simulaties op dit terrein doen. Zo zijn we in staat om optimaal te sturen op comfort en energieprestaties.