Wat is BIM?

Informatiestromen op een efficiënte wijze organiseren, rubriceren, verrijken, aan elkaar koppelen en beschikbaar stellen. Inderdaad, BIM betekent voor BAM een eenduidige wijze van werken én informatie verwerken.

We koppelen al vroeg in de voorbereiding van een project alle beschikbare informatie aan een 3D-model. Dit betekent dat er op elke moment belangrijke informatie over bijvoorbeeld constructieve en installatietechnische onderdelen snel beschikbaar is. Met als voordeel dat de klant bij de oplevering een beter product aantreft, zonder traditionele fouten. Een product dat vroegtijdig is afgestemd op de wensen van de klant en herkenbaar is als eindproduct. En er staat uiteindelijk een gebouw waaraan een database is gekoppeld met alle gebouw gebonden informatie die nodig is voor exploitatie, calamiteiten en verbouwingen.
BIM ondersteunt het proces en vormt een informatiebron

Enerzijds ondersteunt BIM het proces van ontwikkelen, realiseren, onderhouden en exploiteren van gebouwen. Het gaat dan om het genereren, afstemmen, verifiëren, verstrekken en borgen van gebouw gebonden informatie. Anderzijds vormt het BIM-model een virtueel gebouwmodel waarin de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw eenduidig zijn vastgelegd. Het fungeert als een gedeelde kennis- en informatiebron op basis waarvan beslissingen tijdens de levenscyclus genomen en werkzaamheden gepland worden.