De Ronde Tafel

De Ronde Tafel: een samenwerkingsmethode gebaseerd op vertrouwen. Vanaf het begin van een project zit iedereen aan tafel, van installatieadviseur tot opdrachtgever. Geen hiërarchie maar gelijkwaardigheid.

 

 

Het Ronde Tafel team heeft een gezamenlijke agenda, een gezamenlijke portemonnee en gezamenlijke doelstellingen. In alle openheid worden ideeën, tegenvallers en oplossingen gedeeld. En gezamenlijk worden de besluiten genomen. Op deze manier behaalt het project de maximale kwaliteit binnen het budget. En is het gehele proces transparant, flexibel en efficiënt.