Wat is De Ronde Tafel?

‘Waar voor je geld’. Dat is wat iedere opdrachtgever wilt als hij een bouwproject start. De grootste angsten zijn dat er niet op tijd geleverd wordt, niet binnen budget of niet het juiste product. Met De Ronde Tafel methode is dit verleden tijd en wordt één ding waar gemaakt: maximale kwaliteit binnen budget en tijd.

Hetzelfde belang

De Ronde Tafel is een werkmethode gebaseerd op georganiseerd vertrouwen: niet vertrouwen ‘op de blauwe ogen’ maar op basis van duidelijke afspraken en transparantie. Als projectteam heb je een gezamenlijk doel dat boven alle individuele doelen komt. Hierdoor wordt de maximale kwaliteit gehaald, heeft iedere betrokkene inzicht en grip op het budget en worden alle beslissingen samen genomen, in ieders belang.

Projectteam wordt tijdelijk bedrijf

Aan een Ronde Tafel is geen hiërarchie, er zit niemand aan kop. En dat is precies wat het team is; gelijkwaardig. Aan tafel zitten bijvoorbeeld adviseur, het architectenbureau en de installatieadviseur, de aannemer en de opdrachtgever. Personen aan tafel vormen samen een soort tijdelijk bedrijf met  1 gezamenlijk doel: het project zo optimaal mogelijk afronden.