Werken met De Ronde Tafel

De Ronde Tafel levert alle betrokkenen van een project veel voordelen op. Een project volgens de Ronde Tafel methode belooft maximale kwaliteit, biedt continu inzicht in het proces en budget en geeft veel werkplezier. Maar daarvoor wordt wel wat van het projectteam gevraagd.

Gezamenlijke beslissingen

Als je volgens De Ronde Tafel werkt, heb je geen eigen agenda vanuit jouw bedrijf maar ben je met het projectteam eigenlijk een tijdelijk eigen bedrijf. Het team heeft gezamenlijk een eigen boekhouding, een gezamenlijke agenda en alle beslissingen worden gezamenlijk gemaakt. Dat betekent ook dat punten in het proces die niet volgens plan verlopen openlijk worden besproken. Als team kies je dan voor de oplossing van het probleem, een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt en baat bij heeft. En gaat iets boven verwachting? Financiële meevallers investeer je ook gezamenlijk weer in het project. Het projectbelang gaat boven alle individuele belangen.

Kennis en beslissingsbevoegdheid

In het kernteam zijn alle disciplines vertegenwoordigd. Het is belangrijk dat de mensen in Het Ronde Tafel team kennis van zaken hebben, expert op hun gebied zijn en ook beslissingsbevoegd zijn. Met het team moeten de afspraken aan tafel genomen worden. Moet je daarvoor eerst langs iedere leidinggevende van iedere betrokken aan tafel, kost dat veel te veel tijd. En als iemand niet genoeg verstand van zaken heeft, wordt dat in De Ronde Tafel bijeenkomsten heel snel duidelijk. Diegene dient dan vervangen te worden door iemand anders uit hetzelfde bedrijf.

Gezamenlijke afspraken

Het team maakt gezamenlijke afspraken over hoe vaak zij bij elkaar komen. Dit is meestal intensiever dan bij andere projecten, soms zelfs iedere week. Dat komt omdat er continue beslissingen worden gemaakt en openlijk het proces wordt gedeeld. En aangezien je samen de boekhouding hebt, wil je ook continue inzicht hebben in de investeringen en kosten. Door de intensieve samenwerking is het projectteam heel flexibel, er wordt snel geanticipeerd op verschillende situaties.

Gezamenlijk boekhoudsysteem

Gedurende het gehele project heeft het team een gezamenlijk boekhoudsysteem. Voordeel van deze open boekhouding is dat je geen onderhandelingen binnen het team hebt en geen achterliggende verdienmodellen. Je betaalt als projectteam dus ook de werkelijke kosten. Het is belangrijk dat het team het eens is over de winst, garantie en AK’s van alle partijen. Dat wordt opgeschreven bij de start van het project.

Maximaal resultaat

Deze openheid voelt misschien gek. Er wordt wel eens geld verdiend door juist niet transparant te zijn. Maar in de praktijk is gebleken dat projecten dan ook vaak uitlopen of dat er kosten bijkomen die van te voren niet duidelijk zijn. Met De Ronde Tafel voorkom je dit. In de praktijk blijkt dat Ronde Tafel projecten betere kwaliteit leveren en binnen budget en planning blijven. Maximaal resultaat dus!