Wat is Herontwikkeling?

In relatief korte tijd heeft de bouwwereld grote veranderingen ondergaan. Nederland beschikt over veel kantoorpanden, waardoor nieuwbouw lang niet altijd noodzakelijk is. Steeds vaker kiezen klanten ervoor om een bestaand gebouw een ‘tweede leven te geven’. Daarom hebben we herontwikkeling prominent in onze organisatie gepositioneerd, zodat we adequaat op deze trend kunnen inspelen en u de specifieke dienstverlening kunnen bieden.

Denken vanuit de klant

Bij herontwikkelingen of revitaliseren gaan we altijd uit van een bestaand gebouw dat soms leegstaat, maar vaak nog wordt bewoond, waarin gewerkt wordt of dat op een andere manier in gebruik is. Daarmee onderscheidt herontwikkeling zich van nieuwbouw. Daarom vraagt herontwikkeling van ons niet alleen om projectmatig denken, maar ook denken vanuit de klant. Zo is het essentieel dat we tijdens werkzaamheden eventuele verstoringen of overlast tot een minimum beperken.

Diversiteit

BAM heeft een uitgebreid herontwikkelingspallet. Zijn de aanpassingen minimaal, waarbij het pand wordt opgefrist of is juist sprake van een totale metamorfose? Blijft het kantoor een kantoor dat wordt geüpgraded en opnieuw ingericht, of krijgt het pand een volledig nieuwe bestemming? Juist omdat geen project hetzelfde is en omdat we u service op maat willen bieden, hebben we herontwikkeling ingedeeld in drie categorieën.