De toepassing van LEAN technieken

Om eerder genoemde doelen te bereiken wordt gebruik gemaakt van verschillende LEAN technieken, één van de bekendste LEAN technieken is het maken van een zogenaamde ‘Pull planning’. Dit houdt in dat alle betrokken partijen één gezamenlijke planning opstellen. Er zijn echter meer technieken die binnen LEAN bouwen gebruikt worden. Enkele van deze technieken zijn:

Lean planning: Het gezamenlijk met alle partners opstellen van een integrale planning op dagniveau. 

Het maken van kleine batches
: door een grote verdiepingsvloer in drie delen te storten, is er minder tijd benodigd om de vloer stort gereed te maken. Na de eerste stort kan direct worden gestart met de wanden voor de volgende verdieping. De resterende delen kunnen gelijktijdig worden voorbereid. Kort gezegd; partijen kunnen eerder starten met de vervolgwerkzaamheden. Zo worden de intervallen kleiner en de doorlooptijd korter.


Value Stream Mapping (waardestroomanalyse): Door een value stream mapping (VSM) te maken kun je gemakkelijk de waardestroom van een bepaald product of dienst visualiseren. Dit visualiseren wil zeggen, alle werkzaamheden vanuit deze stroom uitschrijven, opplakken, beoordelen op tijd (doorlooptijd, wachttijd en hersteltijd) en beoordelen op wel of geen toegevoegde waarde. Het doel van een VSM is werkzaamheden te elimineren die geen waarde toevoegen aan het eindproduct.

Concurrent Engineering: Ook wel gezamenlijk ontwerpen genoemd. Dit is een ontwerpmethode waarbij een projectteam gelijktijdig en in dezelfde ruimte werkt aan de uitwerking van een ontwerp of project.

Just in Time (JIT): Zoals de naam al verraad, gaat deze logistieke methode over het “precies op tijd” leveren van materialen of diensten aan de klant. Dit beperkt de benodigde ruimte op de bouw, de voorraden zijn kleiner waardoor er minder voorfinanciering nodig is en de kans op schade wordt beperkt.

Daily Stand: Een daily stand, ook wel een dagstart genoemd, is een korte dagelijkse bijeenkomst waarbij een projectteam of bouwteam in vijftien minuten de werkzaamheden voor die dag doornemen en bespreken. Daarnaast is dit een belangrijke bijeenkomst om samen te zoeken naar verbeteringen en deze op korte termijn te kunnen doorvoeren.

5S: Deze techniek beschrijft in vijf stappen een gestandaardiseerde schoonmaak op een werkplek of bouwplaats. Deze 5’sen staan voor: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden.

Al deze technieken hebben ten doel het bouwproces zo efficiënt mogelijk te maken.