Wat betekent LEAN bouwen voor de bouwpartner?

Om de bouwkosten te verlagen, de doorlooptijd te verkorten en de veiligheid te verhogen is een goede voorbereiding en samenwerking met alle partijen essentieel. Onze bouwpartners zijn in dit proces net zo belangrijk als de klant, de advieurs en de bouwer.

Alleen door vanaf het begin samen te werken met bouwpartners kunnen we de kostprijs verlagen, de doorlooptijd verkorten en de veiligheid verhogen. Sinds een aantal jaar werkt BAM daarom met voorkeurleveranciers. Voor bepaalde segmenten is een samenwerking aan gegaan met een beperkt aantal bouwpartners. Het gezamenlijk optrekken start vaak al in de tenderfase. Door veel overleg en het bespreken van doelstellingen, bepalen we samen een integrale prijs voor het aan te bieden project. Op deze manier bepalen we vroegtijdig de te verwachten risico’s en proberen we deze budgetneutraal of zelfs met een kostprijsverlaging te elimineren. Daarnaast streven we naar het terugdringen van dubbele handelingen en verspillingen. Deze manier van werken vergt een investering qua tijd en samenwerking maar betaalt zich dubbel en dwars terug.