Wat betekent LEAN bouwen voor de klant?

De bouwkosten worden verlaagd, de doorlooptijd verkort en de veiligheid verbetert.

Bouwtrajecten zijn vaak lang, gecompliceerd en er zijn veel partijen bij betrokken. Tijdens deze trajecten zijn vaak ontwerpwijzigingen en onverwachte gebeurtenissen die van invloed zijn op de tijd, het budget en de kwaliteit. Wat zou het mooi zijn als een bouwer hier snel op kan inspelen zonder dat het proces wordt verstoord of verlengd. Dit is mogelijk door gebruik te maken van LEAN bouwen en de bijbehorende technieken.

Wanneer vanaf het allereerste begin de focus van klant, adviseurs, bouwer en bouwpartners gericht is op het toevoegen van waarden, kunnen trajecten worden verkort en geoptimaliseerd. Door alle werkzaamheden in één keer goed voor te bereiden kunnen de bouwkosten worden verlaagd, de doorlooptijd verkort en de veiligheid verbetert.