Wat is LEAN bouwen?

LEAN bouwen staat binnen BAM voor het creëren van klantwaarde en continue verbetering. Klantwaarde is alles waar de klant voor wil betalen, alles dat direct bijdraagt aan het eindproduct.

Deze denkwijze is afkomstig uit de auto-industrie en heeft voor vele verbeteringen gezorgd op het gebied van kostenverlaging, doorlooptijdverkorting en verbeteracties. Bijvoorbeeld: het efficiënter inrichten van het productieproces door looproutes te verkorten en er voor te zorgen dat de benodigde materialen tijdig op de desbetreffende werkplek aanwezig zijn. De vertaling van deze filosofie naar de bouwwereld heeft de term ‘LEAN bouwen’ in het leven geroepen. De belangrijkste voorwaarden van LEAN bouwen zijn voor ons: verbeteradviezen vanaf de werkvloer doorvoeren, gezamenlijk ontwerpen en ketensamenwerking.