Wat zijn de resultaten van LEAN bouwen?

De beoogde resultaten van LEAN bouwen binnen BAM zijn als volgt te omschrijven:

In de toekomst

De aankomende tijd staat in het teken van een lerende en continu verbeterende organisatie. Verbeteradviezen vanaf de werkvloer worden onderzocht en geborgd in de standaard proces- en werkmethodes. Met een selectie uit onze voorkeurleveranciers gaan we samenwerken als vaste ketenpartners. Kortom genoeg verbeterinitiatieven.

Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen hebben over LEAN bouwen dan kunt u hier contact opnemen.