“Werk veilig of werk niet”

Dit is het motto van BAM wat van hoog tot laag wordt uitgedragen. Veiligheid is voor ons meer dan een agendapunt. Het onderwerp heeft de hoogste prioriteit. Onze mensen zijn ons kapitaal en wij doen er alles aan om iedereen weer veilig en gezond thuis te laten komen. Dit geldt niet alleen voor ons eigen personeel maar ook voor het personeel van onze opdrachtgevers, toezichthouders, onderaannemers en leveranciers en alle overige direct of indirect betrokkenen. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om risico’s weg te nemen bij de bron en als dat niet kan dan zoveel mogelijk te minimaliseren door passende maatregelen te treffen. Ervaringen worden geëvalueerd zodat we steeds beter de grenzen kunnen bepalen tussen veilig werken of niet werken. Eén keer per jaar wordt door een jury een project geselecteerd dat bijzondere veiligheidsprestaties heeft geleverd. Het projectteam en de medewerkers worden beloond met de uitreiking van de Veiligheidsprijs.

Veiligheid BAM breed

Alle inspanningen op het gebied van veiligheid en gezondheid worden gemanaged op basis van de Veiligheidsrichtlijn van Koninklijke BAM Groep. Een uniek instrument dat voor alle werkmaatschappijen van de Groep de kaders aangeeft voor het veiligheidsmanagementsysteem. De directies zijn verantwoordelijk voor de implementatie. De toepassing wordt jaarlijks intercollegiaal getoetst onder leiding van de Corporate Safety Officer. De raad van bestuur is op deze wijze nauw betrokken en laat zich jaarlijks op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. Veiligheid begint “op de tekentafel” en wordt door vertaald naar de uiteindelijke gebruiker. Een uitspraak van één van de leden van de raad van bestuur luidt als volgt: “Bij een goed bouwproces krijg je veiligheid cadeau!”. Het is en blijft een kwestie van visie en organiseren. Een zaak van ons allen.

Veiligheid (tijdelijke) constructies

Naast arbeidsveiligheid worden constructieve veiligheid en veiligheid van tijdelijke ondersteunings- c.q. hulpconstructies op een vergelijkbare wijze gemanaged. De praktijk geeft aan dat deze onderwerpen veel aandacht behoeven.  In nauw overleg  en samenwerking met het management wordt structureel nagegaan waar de belangrijkste risico-oorzaken zijn. Naast de eigen ervaringen wordt ook gebruik gemaakt van de kennis uit de branche. Helaas gebaseerd op ongevallen met ernstige of fatale afloop uit de praktijk. Het resultaat vormt de basis voor de risicobeheersing tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Governance Code

Onze branche heeft qua veiligheid helaas geen goed reputatie. Daar ligt een belangrijke taak en uitdaging voor ons allen weggelegd vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met collega-bouwbedrijven worden de handen in één geslagen, de krachten gebundeld. Kenmerkend hiervoor is de Governance Code. Een geweldige uitdaging om samen met onze ketenpartners onze bouwwerken nog veiliger tot stand te brengen. Dit geldt ook voor onze beheer- en onderhoudsactiviteiten. Ons gecertificeerd managementsysteem bam map is hierbij een belangrijk middel om de risico’s te beheersen.